תנאי שירות

הסכמה על העברת נתונים לחברה:

בעת לחיצה על שליחת הפרטים, את/ה מסכים/ה שהפרטים אשר ציינת, יועברו אל החברה של אבישי כהן לצורך המשך התקשורת וקבלת הצעות השקעה שהחברה מספקת. את/ה מודע/ת שהנתונים והפרטים אשר הועברו אל החברה ישמרו במערכת שלה לצורך פעילות שיווקית. את/ה מודע/ת לאופי הפעילות של החברה ומסכים/ה לקבל הצעות להשקעה בבודפשט בפרט והונגריה בכלל ולתקשורת עם נציג החברה דרך הנתונים שהועברו אליה. החברה מציעה שירותים בשיווק, ניהול, מכירה והשכרה של נדלן מניב בהונגריה בכלל ובודפשט בפרט.

שימוש בנתונים:
החברה מתחייבת שלא להעביר את הנתונים לצד שלישי, לא לאסוף נתונים לצורך מכירתם והיא מכירה בפרטיות הגולשים אשר נרשמו אצלה.
שימוש בנתונים שיתקבלו אצל החברה ייעשה על פי חוק. במידה ונעשה שימוש בעמוד זה, באמצעות מכשיר שאיננו שייך למגיש הבקשה (או במקום עבודה), יש להתחשב בתנאי השירות של המפעיל ובעל הציוד ממנו נעשה הבקשה ולהביא בחשבון תנאים אלו, במידה והם קיימים. החברה איננה אחראית אם וכאשר הנתונים אשר זלגו לא באחריותה ולא ישירות מנתונים שעומדים לרשותה.

החברה ראשית להשתמש בנתונים לצורך ניתוח וקישורם לנתונים אחרים שהתקבלו או יתקבלו על ידי מזין הנתונים או על ידי לקוחות אחרים בעתיד.

החברה רשאית לשנות את תנאי השירות בכל עת וללא הודעה מוקדמת.

תפריט

צור קשר

x